Telemarksbarometeret logo

Høyest utdanningsnivå i Oslo

I Telemark hadde 26 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis var andelen 33 prosent. I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016.

Fire fylker lå over landsgjennomsnittet for utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. I tillegg til Oslo, var det Akershus (37,5 prosent), Sør-Trøndelag (35,1 prosent) og Hordaland (33,8 prosent).

Minst andel med utdanning på universitets- og høgskolenivå finner vi i Hedmark, Oppland, Østfold og Nordland.

I alle fylkene var det flest kvinner med utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. Blant kvinner hadde 37 prosent utdanning på dette nivået, mens tilsvarende tall for menn var 29 prosent.

Av kommunene i Telemark hadde Bø størst andel med utdanning på universitets- og høgskolenivå md 34 prosent. Deretter fulgte Porsgrunn (27.9) og Skien (27.4). Lavest andel hadde Drangedal (17).

Utdanningsnivå2016
Direktevalg