Telemarksbarometeret logo

Høyest utdanningsnivå i Oslo


FOTO: Colourbox

I Oslo har nesten annenhver person på 16 år eller mer høyere utdanning, og dermed har Oslo det høyeste utdanningsnivået av alle fylkene i landet. Dette er ikke noe nytt siden flere læresteder for høyere utdanning er samlet i hovedstaden.

Tallene for 2013 viser at Finnmark og Hedmark stadig har den største andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning. I Finnmark har 37 prosent av dem på 16 år eller mer avsluttet utdanningen etter grunnskolen, mens både i Hedmark og Nordland er denne andelen 34 prosent. Fylkene Nordland og Nord-Trøndelag har lavest andel personer med lang høyere utdanning. I disse fylkene har 4 prosent lang høyere utdanning, mens i Oslo er det 18 prosent med lang høyere utdanning.

Direktevalg