Telemarksbarometeret logo

Utdanningsnivå

Les artikkelen: Høyest utdanningsnivå i Oslo

Høyest utdanningsnivå i Oslo

15. juni 2017

I Telemark hadde 26 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På...

Les mer

Les artikkelen: Høyest utdanningsnivå i Oslo

Høyest utdanningsnivå i Oslo

15. juni 2017

I Telemark hadde 26 prosent utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016. På landsbasis var andelen 33 prosent. I Oslo hadde halvparten av befolkningen over 16 år utdanning på universitets- og høgskolenivå i 2016.

Les mer

Les artikkelen: Bø med høyest utdanningsnivå av kommunene

Bø med høyest utdanningsnivå av kommunene

11. november 2015

Tall for 2013 viser at Bø har høyest andel personer med utdanning på høgskole- og universitetsnivå (lang) av kommunene i fylket. Tinn og Drangedal har lavest andel.

Les mer

Les artikkelen: Høyest utdanningsnivå i Oslo

Høyest utdanningsnivå i Oslo

11. november 2015

I Oslo har nesten annenhver person på 16 år eller mer høyere utdanning, og dermed har Oslo det høyeste utdanningsnivået av alle fylkene i landet. Dette er ikke noe nytt siden flere læresteder for høyere utdanning er samlet i hovedstaden.

Les mer

Om utdanningsnivå

Statistikk for utdanningsnivå gir tall for fullført utdanning ved en utdanningsinstitusjon i den aktuelle perioden etter følgende kategorier :

  • grunnskolenivå
  • videregående nivå
  • universitets- og høgskolenivå - lavere grad (inntil 4 år)
  • universitets- og høgskoleutdanning - høyere grad (mer enn 4 år)
Direktevalg