Telemarksbarometeret logo

NæringsNM 2013 : Rogaland fortsatt best. Telemark opp èn plass.


FOTO: Colourbox

Rogaland har den beste næringsutviklingen av fylkene. Telemark har rykket opp en plass fra å være rangert som nr.17 i 2012 til nr. 16 i 2013.

Rogaland har den beste næringsutviklingen av fylkene. Rogaland er best på lønnsomhet, best på vekst og over middels når det gjelder
nyetableringer. Rogaland er også ganske suverent beste fylke i NæringsNM for de siste ti årene, etter å ha vært beste fylke i sju av
enkeltårene.
Sør-Trøndelag kom på andreplass i NæringsNM 2013, og passerte Oslo som gikk fra andre til tredjeplass.
De fem fylkene på topp i årets NæringsNM er også de beste sammenlagt for de siste ti årene.
Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag er fylker som gjør det forholdsvis mye bedre i NæringsNM 2013 enn tidligere.
Agderfylkene gjør det påfallende mye svakere i NæringsNM 2013 enn tidligere. Finnmark ble sist av fylkene, etter å ha vært
nummer 14 i fjorårets NæringsNM. Finnmark har ti sisteplasser siden 2000.

Kilde : NHO NæringsNM 2013. Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner.

Direktevalg