Telemarksbarometeret logo

KommuneNM 2014 : Fortsatt svak vekstkraft, men tegn til bedring.


FOTO: Colourbox

Til tross for svake plasseringer, rangeres alle kommuneregionene i fylket høyere på årets KommuneNM enn året før.

NHOs KommuneNM rangerer norske kommuner og regioner etter en rekke indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Indikatorene er fordelt de fem områdene Arbeidsmarked, Demografi, Kompetanse, Lokal attraktivitet og Kommuneøkonomi. Hvert område vurderes etter tre eller fire enkeltindikatorer, i alt 19 indikatorer for vekstkraft og attraktivitet.

Av i alt 79 regioner, rangeres Osloregionen og Stavangerregionen på de to første plassene. Det er de største byregionene som preger øverste del av listen. Unntaket er Kongsberg/Numedalsregionen som for 2013 er rangert som nummer tre. Denne regionen rangeres som nummer èn når det gjelder kompetanse- og arbeidsmarkedsindikatorene.

Grenlandsregionen er rangert som nummer 34 av de 79 regionene i landet. Det er svakere plassering enn i 2008 (27), men bedre enn i 2012 (47). Rangeringen på arbeidsmarkedsindikatorene trekker mest ned.

Midt-Telemarkregionen er rangert som nummer 57, Vest-Telemarkregionen som nummer 58 og Øst-Telemarkregionen som nummer 66. For disse tre regionene er rangeringen omtrent som i 2008, men bedre enn i 2012. For Midt- og Øst-Telemark er det rangeringen på arbeidsmarkedsindikatorene som trekker mest ned. For Vest-Telemark trekker arbeidsmarkedsindikatorene opp, mens det er indikatorene for demografi og kommuneøkonomi som trekker mest ned.

Av kommunene i Telemark rangeres to kommuner blant de 100 beste. Det er Porsgrunn (78) og Bø (82). Porsgrunn rangeres høyt på kompetanse og lokal attraktivitet, mens Bø rangeres høyt på kompetanse og demografi. Drangedal (372) og Kragerø (332) rangeres lavest av kommunene i fylket.  

Kilde : NHOs KommuneNM 2014. Vista Analyse AS. Rapportnummer 2014/28

Direktevalg