Telemarksbarometeret logo

Forbedret vekstkraft i Bø og i Grenland


FOTO: Åsmund Tynning

NHOs Kommune NM 2015 rangerer norske kommuner og regioner etter 22 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. De 22 indikatorene kategoriseres i fem områder : næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Av alle regionene i landet rangeres Akershus vest (med Asker og Bærum), Nord-Jæren (med blant andre Stavanger og Sola) og Oslo høyest. Deretter kommer regionene knyttet til Bergen, Jæren, Trondheim, Kongsberg og Kristiansand. Disse regionene har høy befolkningstetthet, de ligger nær universiteter og høyskoler, og de er preget av næringsklynger innenfor petroleum og teknologi (Sør-Vestlandet og Kongsberg).
Av regionene i Telemark rangeres Grenland høyest som nr. 33 av i alt 77 regioner. For de øvrige regionene er Vest- Telemark rangert som nr. 59 og Midt-Telemark, inkl. Øst-Telemark, som nr. 65.
Av alle kommunene i landet rangeres Sola kommune høyest foran Bærum og Stavanger. Av kommunene i Telemark rangeres Bø kommune høyest som nr. 44 og Porsgrunn som nr.51 av i alt 428 kommuner.
Både Grenland og Bø kommune kan vise til forbedret rangering over de siste årene. For Grenland trekker kompetanse opp, mens arbeidsmarkedet trekker ned. For Bø trekker demografi opp, mens kommuneøkonomi trekker ned. Utover årlige svingninger, er det for de øvrige regionene og kommunene i fylket mindre endringer.  

Kilde : NHOs Kommune NM 2015. Rapport 2015/28. Vista Analyse.
 

Direktevalg