Telemarksbarometeret logo

Mange prosjekter med støtte fra Oslofjordfondet

For perioden 2010-2013 har Telemark den høyeste bevilgningsprosenten i fondsregionen.

Oslofjordfondet har i 2013 tildelt 84 millioner kr til 46 nye forskningsprosjekter hvorav 27 kvalifiseringsprosjekter og 19 hovedprosjekter. Prosjektene representerer et samlet omfang av forskning på mer enn 166 millioner kroner for regionen.
Styret har i 2013 behandlet 107 søknader hvorav 93 søknader fra virksomheter lokalisert i hele Oslofjordfondets region. 58 % av søknadene er fra regionalt næringsliv, 24 % fra offentlig sektor (kommuner, fylkeskommuner og NAV) og 18 % fra regionale fou-institusjoner. 42 % av søkerinstitusjonene er førstegangssøkere til fondet, og majoriteten av disse er SMB, som tidligere ikke har søkt om forskningsmidler.
Søkeraktiviteten er nesten like stor i Buskerud, Telemark og Østfold. Vestfold er fylket med flest søknader og flest innvilgede prosjekter, men samlet sett er Østfold i inneværende år det fylket med høyest bevilgningsprosent.

I perioden 2010-2013 har Oslofjordfondet behandlet 411 søknader. Av 370 søknader fra institusjoner lokalisert i fondsregionen, er det innvilget 142 prosjekter fordelt på alle fylker. Flest søknader kommer fra Vestfold, men søknader fra Telemark har den høyeste bevilgningsprosenten i fondsregionen.

Kilde : Årsrapport 2013. Oslofjordfondet.

Direktevalg