Telemarksbarometeret logo

FoU

Les artikkelen: Lavere andel FoU-aktivitet i Telemark

Lavere andel FoU-aktivitet i Telemark

17. oktober 2014

Telemark hadde 1.6 prosent av landets samlede FoU-aktivitet i 2012. Etter en ster...

Les mer

Les artikkelen: Mange prosjekter med støtte fra Oslofjordfondet

Mange prosjekter med støtte fra Oslofjordfondet

27. august 2014

For perioden 2010-2013 har Telemark den høyeste bevilgningsprosenten i fondsregio...

Les mer

Les artikkelen: Betydelige FoU-midler til Telemark

Betydelige FoU-midler til Telemark

25. august 2014

Tall fra Forskningsrådet viser at det siden 1997 er bevilget 84,4 milliarder i fo...

Les mer

Oslofjordfondet

Oslofjordfondet består av fylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold.
Oslofjordfondet har som hovedvisjon at FoU-arbeid skal styrke kunnskapsutviklingen, verdiskapingen og mulighetene for en bærekraftig utvikling av hele regionen.
Dette innebærer at Oslofjordfondet skal:
 Ha et hovedfokus på forskningsdrevet innovasjon
 Stimulere til et tettere samarbeid mellom forskningsinstitusjoner og styrke koblingene til næringsliv og offentlig sektor i egen region
 Ha fokus på systematisk kunnskapsoppbygning og erfaringsformidling, for å sikre at forskningsresultater og ny kunnskap tas i bruk i bedriftsutvikling, i næringsutvikling og i annet regionalt utviklingsarbeid.

Direktevalg