Telemarksbarometeret logo

Svak økning i antall nyetableringer

1649 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2015, mot 1614 året før. Det er en relativ økning på 2.2 prosent.

I tillegg til Troms, som var eneste fylke med færre nyetableringer i 2015 enn i 2014, var det bare Hedmark og Aust-Agder som hadde en svakere relativ økning enn Telemark. Størst relativ økning i antall nyetableringer i 2015 hadde Finnmark, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Østfold.       
Blant kommunene i Telemark hadde Vinje den største relative økningen fra 2014 med 30 prosent, etterfulgt av Kragerø og Tinn. 9 av kommunene hadde færre nyetableringer i 2015 i forhold til 2014.

Kilde : SSB

Direktevalg