Telemarksbarometeret logo

Lik utvikling, men færre nyetableringer


FOTO: Colourbox

Tallene for nyetableringer viser en tilnærmet lik utvikling i Telemark som i andre fylker. Det er imidlertid store forskjeller i antall nyetableringer.

I illustrasjonen under er Telemark sammenlignet med Buskerud og Rogaland.  Alle de tre fylkene hadde en «topp» i 2007 (for Buskerud var toppen egentlig i 2005), mens alle hadde en tilsvarende nedgang i 2008. Etter 2008 viser tallene en økning fram til 2013. I 2013 hadde alle de tre fylkene en svak nedgang.

Illustrasjonen viser også at tallet på nyetableringer er vesentlig høyere i Rogaland enn i Buskerud og Telemark, samtidig som Buskerud har vesentlig flere nyetableringer enn Telemark.

Direktevalg