Telemarksbarometeret logo

Flere nyetableringer


FOTO: Colourbox

1755 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2016. Det er 106 flere enn året før, tilsvarende en økning på 6.4 prosent.

Bare fire av fylkene hadde større prosentvis økning enn Telemark. På landsbasis var økningen på fem prosent. Størst økning hadde Nord-Trøndelag og Rogaland med henholdsvis 12.5 og 12.1 prosent. Fem av fylkene hadde færre nyetableringer i 2016 enn i 2015.  

Av kommunene i Telemark hadde Nissedal, Hjartdal og Tinn størst prosentvis økning i antall nyetableringer i 2016. Seks av kommunene hadde færre nyetableringer i 2016 enn i 2015.

Kilde : SSB

Direktevalg