Telemarksbarometeret logo

Antall nyetableringer øker i Telemark


FOTO: Colourbox

Det ble etablert omlag 54 500 nye foretak i landet i 2014. Dette er 5,7 prosent flere enn i 2013. Av disse ble det etablert 1614 nye foretak i Telemark. Det er 7 prosent flere enn i 2013.

Flest nye foretak etableres i Oslo med 12 195 nyetableringer i 2014. Det tilsvarer 22 prosent eller 1 av 5 nyetableringer. Størst prosentvis økning hadde Troms og Sogn og Fjordane. Tre fylker hadde nedgang i tallet på nyetableringer fra 2013 til 2014. Det var Hedmark, Møre og Romsdal og Finnmark.

Nyetableringer2014

Fordelt på kommunene i Telemark er det flest nye foretak i Skien med 543 og Porsgrunn med 317. For Skien innebærer det en økning fra 2013 på 9.7 prosent. For Porsgrunn innebærer det en nedgang fra året før. Kragerø fikk 109 nye foretak i 2014. Det samme som året før. Notodden fikk 99 nye foretak i 2014. Det var en nedgang fra året før. Størst prosentvis økning hadde Bamble med 133 nye foretak mot 97 året før, Vinje med 40 nye foretak mot 31 året før og Bø med 88 nye foretak mot 74 året før.

Kilde : SSB

Direktevalg