Telemarksbarometeret logo

Høyest overlevelsesgrad for nye foretak i distriktene


FOTO: Colourbox

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at for nyetablerte foretak i 2007 var overlevelsesgraden etter 5 år høyest Sogn og Fjordane, mens Oslo hadde lavest overlevelsesgrad.

For alle nyetablerte foretak i 2007 som hadde sysselsatte i etableringsåret, var overlevelsesgraden etter 5 år høyest i distriktene.

Høyest overlevelsesgrad hadde foretak etablert i Sogn og Fjordane, hvor 37,5 prosent av foretakene etablert i 2007 fortsatt var aktive i 2012. I Oppland overlevde 35,4 prosent av foretakene i samme periode, mens 34,7 prosent av foretakene etablert i Vest-Agder overlevde. For foretak etablert i Telemark i 2007 var 31,59 fortsatt aktive etter 5 år.

Lavest overlevelsesgrad hadde foretakene som ble etablert i Oslo, med kun 25,7 prosent. Hordaland hadde en overlevelsesgrad på 28,2 prosent, mens Akershus og Hedmark begge hadde 28,3 prosent. Etter fem år var det likevel flest foretak igjen i Oslo, da det var der det ble etablert flest: 10 546 i hovedstaden, mot 786 i Sogn og Fjordane.

Kilde : SSB

overlevelse
Direktevalg