Telemarksbarometeret logo

Seljord befester sin posisjon som handelssenter


FOTO: Colourbox

Tall for detaljhandelsomsetningen i 2013 viser at Seljord fortsatt har størst omsetning pr. innbygger av kommunene i Telemark.

Kommunene med størst omsetning pr. innbygger er foruten Seljord, Bø, Vinje, Notodden og Kragerø. Mens de fleste av kommunene i fylket kan vise til økning i omsetning pr. innbygger, er Porsgrunn blant kommunene med nedgang. Bamble er blant kommunene med sterkest vekst de siste årene. 

Tallene er eksklusiv omsetning av motorkjøretøyer og bensin, og eksklusiv merverdiavgift.

Kilde : SSB

Direktevalg