Telemarksbarometeret logo

Fortsatt størst detaljhandelomsetning pr. innbygger i Seljord.


FOTO: Colourbox

Størst prosentvis økning i Nissedal de siste tre årene.

Tall for omsetningen i detaljvarehandelen i 2015 viser at omsetningen pr. innbygger økte i de fleste kommunene i Telemark. Kragerø og Hjartdal hadde nedgang i 2015. Størst prosentvis økning hadde Sauherad, Siljan, Nissedal og Skien. Omsetningen i detaljvarehandelen pr. innbygger er fremdeles størst i Seljord og Bø. For de tre siste årene har prosentvis økning pr. innbygger vært størst i Nissedal, Vinje og Tinn.

detaljvarehandel2015
Direktevalg