Telemarksbarometeret logo

Endringer i detaljhandelomsetningen


FOTO: Colourbox

Omsetningen i detaljvarehandelen i 2014 viser endringer i forhold til utviklingen de siste årene. 

Tall for detaljhandelomsetningen i 2014 viser at omsetningen pr. innbygger økte i de fleste kommunene i fylket. Etter en betydelig økning de siste årene, er Seljord den eneste kommunen med nedgang i 2014.  Seljord er likevel den kommunen i fylket som har størst omsetning pr. innbygger.  Bamble og Bø har også hatt betydelig økning i detaljhandelomsetningen de siste årene. I 2014 var økningen vesentlig mindre. Etter en nedgang de siste årene, har detaljhandelomsetningen pr. innbygger igjen økt i Porsgrunn. Størst prosentvis økning var det i Nissedal, Fyresdal, Kviteseid, Drangedal, Kragerø og Tinn.

Kilde : SSB

Direktevalg