Telemarksbarometeret logo

Næringsutvikling

Les artikkelen: Mest handel i Seljord, størst økning i Bø.

Mest handel i Seljord, størst økning i Bø.

01. juni 2017

Seljord har fortsatt størst detaljhandelomsetning pr. innbygger av kommunene i Te...

Les mer

Les artikkelen: Flere nyetableringer

Flere nyetableringer

15. mai 2017

1755 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2016. Det er 106 flere enn året f...

Les mer

Les artikkelen: Svak økning i antall nyetableringer

Svak økning i antall nyetableringer

20. juni 2016

1649 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2015, mot 1614 året før. Det er e...

Les mer

Les artikkelen: Fortsatt størst detaljhandelomsetning pr. innbygger i Seljord.

Fortsatt størst detaljhandelomsetning pr. innbygger i Seljord.

09. juni 2016

Størst prosentvis økning i Nissedal de siste tre årene.

Les mer

Les artikkelen: Næringsanalyse for Grenland

Næringsanalyse for Grenland

21. desember 2015

Menon Business Economics har utarbeidet en næringsanalyse på oppdrag fra Vekst i...

Les mer

Les artikkelen: Hvordan utvikle attraktive distrikter ?

Hvordan utvikle attraktive distrikter ?

13. november 2015

Dansk rapport om norske og svenske erfaringer.

Les mer

Les artikkelen: Forbedret vekstkraft i Bø og i Grenland

Forbedret vekstkraft i Bø og i Grenland

11. august 2015

NHOs Kommune NM 2015 rangerer norske kommuner og regioner etter 22 indikatorer so...

Les mer

Les artikkelen: Endringer i detaljhandelomsetningen

Endringer i detaljhandelomsetningen

08. mai 2015

Omsetningen i detaljvarehandelen i 2014 viser endringer i forhold til utviklingen...

Les mer

Les artikkelen: Antall nyetableringer øker i Telemark

Antall nyetableringer øker i Telemark

07. mai 2015

Det ble etablert omlag 54 500 nye foretak i landet i 2014. Dette er 5,7 prosent f...

Les mer

Les artikkelen: Høyest overlevelsesgrad for nye foretak i distriktene

Høyest overlevelsesgrad for nye foretak i distriktene

24. oktober 2014

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at for nyetablerte foretak i 2007 var o...

Les mer

Les artikkelen: Lavere andel FoU-aktivitet i Telemark

Lavere andel FoU-aktivitet i Telemark

17. oktober 2014

Telemark hadde 1.6 prosent av landets samlede FoU-aktivitet i 2012. Etter en ster...

Les mer

Les artikkelen: Lik utvikling, men færre nyetableringer

Lik utvikling, men færre nyetableringer

04. september 2014

Tallene for nyetableringer viser en tilnærmet lik utvikling i Telemark som i andr...

Les mer

Les artikkelen: Mange prosjekter med støtte fra Oslofjordfondet

Mange prosjekter med støtte fra Oslofjordfondet

27. august 2014

For perioden 2010-2013 har Telemark den høyeste bevilgningsprosenten i fondsregio...

Les mer

Les artikkelen: Betydelige FoU-midler til Telemark

Betydelige FoU-midler til Telemark

25. august 2014

Tall fra Forskningsrådet viser at det siden 1997 er bevilget 84,4 milliarder i fo...

Les mer

Les artikkelen: Seljord befester sin posisjon som handelssenter

Seljord befester sin posisjon som handelssenter

20. august 2014

Tall for detaljhandelsomsetningen i 2013 viser at Seljord fortsatt har størst oms...

Les mer

Les artikkelen: KommuneNM 2014 : Fortsatt svak vekstkraft, men tegn til bedring.

KommuneNM 2014 : Fortsatt svak vekstkraft, men tegn til bedring.

31. juli 2014

Til tross for svake plasseringer, rangeres alle kommuneregionene i fylket høyere...

Les mer

Les artikkelen: Regional analyse 2013 : Svak vekstkraft også i 2012

Regional analyse 2013 : Svak vekstkraft også i 2012

07. april 2014

Utviklingen i Telemark i 2012 følger mønsteret fra tidligere år, med stagnasjon i...

Les mer

Les artikkelen: NæringsNM 2013 : Rogaland fortsatt best. Telemark opp èn plass.

NæringsNM 2013 : Rogaland fortsatt best. Telemark opp èn plass.

28. februar 2014

Rogaland har den beste næringsutviklingen av fylkene. Telemark har rykket opp en...

Les mer

Direktevalg