Telemarksbarometeret logo

Næringsutvikling

Sidene om læringsutbytte, gjennomføring, læringsmiljø og skoler, elever og lærere er under revisjon.

Statistikk for utdanningsnivå er oppdatert.
Les artikkelen: Mest handel i Seljord, størst økning i Bø.

Mest handel i Seljord, størst økning i Bø.

01. juni 2017

Seljord har fortsatt størst detaljhandelomsetning pr. innbygger av kommunene i Te...

Les mer

Les artikkelen: Flere nyetableringer

Flere nyetableringer

15. mai 2017

1755 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2016. Det er 106 flere enn året f...

Les mer

Les artikkelen: Svak økning i antall nyetableringer

Svak økning i antall nyetableringer

20. juni 2016

1649 nyetableringer ble registrert i Telemark i 2015, mot 1614 året før. Det er e...

Les mer

Les artikkelen: Fortsatt størst detaljhandelomsetning pr. innbygger i Seljord.

Fortsatt størst detaljhandelomsetning pr. innbygger i Seljord.

09. juni 2016

Størst prosentvis økning i Nissedal de siste tre årene.

Les mer

Les artikkelen: Næringsanalyse for Grenland

Næringsanalyse for Grenland

21. desember 2015

Menon Business Economics har utarbeidet en næringsanalyse på oppdrag fra Vekst i...

Les mer

Les artikkelen: Hvordan utvikle attraktive distrikter ?

Hvordan utvikle attraktive distrikter ?

13. november 2015

Dansk rapport om norske og svenske erfaringer.

Les mer

Les artikkelen: Forbedret vekstkraft i Bø og i Grenland

Forbedret vekstkraft i Bø og i Grenland

11. august 2015

NHOs Kommune NM 2015 rangerer norske kommuner og regioner etter 22 indikatorer so...

Les mer

Les artikkelen: Endringer i detaljhandelomsetningen

Endringer i detaljhandelomsetningen

08. mai 2015

Omsetningen i detaljvarehandelen i 2014 viser endringer i forhold til utviklingen...

Les mer

Les artikkelen: Antall nyetableringer øker i Telemark

Antall nyetableringer øker i Telemark

07. mai 2015

Det ble etablert omlag 54 500 nye foretak i landet i 2014. Dette er 5,7 prosent f...

Les mer

Les artikkelen: Høyest overlevelsesgrad for nye foretak i distriktene

Høyest overlevelsesgrad for nye foretak i distriktene

24. oktober 2014

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at for nyetablerte foretak i 2007 var o...

Les mer

Les artikkelen: Lavere andel FoU-aktivitet i Telemark

Lavere andel FoU-aktivitet i Telemark

17. oktober 2014

Telemark hadde 1.6 prosent av landets samlede FoU-aktivitet i 2012. Etter en ster...

Les mer

Les artikkelen: Lik utvikling, men færre nyetableringer

Lik utvikling, men færre nyetableringer

04. september 2014

Tallene for nyetableringer viser en tilnærmet lik utvikling i Telemark som i andr...

Les mer

Les artikkelen: Mange prosjekter med støtte fra Oslofjordfondet

Mange prosjekter med støtte fra Oslofjordfondet

27. august 2014

For perioden 2010-2013 har Telemark den høyeste bevilgningsprosenten i fondsregio...

Les mer

Les artikkelen: Betydelige FoU-midler til Telemark

Betydelige FoU-midler til Telemark

25. august 2014

Tall fra Forskningsrådet viser at det siden 1997 er bevilget 84,4 milliarder i fo...

Les mer

Les artikkelen: Seljord befester sin posisjon som handelssenter

Seljord befester sin posisjon som handelssenter

20. august 2014

Tall for detaljhandelsomsetningen i 2013 viser at Seljord fortsatt har størst oms...

Les mer

Les artikkelen: KommuneNM 2014 : Fortsatt svak vekstkraft, men tegn til bedring.

KommuneNM 2014 : Fortsatt svak vekstkraft, men tegn til bedring.

31. juli 2014

Til tross for svake plasseringer, rangeres alle kommuneregionene i fylket høyere...

Les mer

Les artikkelen: Regional analyse 2013 : Svak vekstkraft også i 2012

Regional analyse 2013 : Svak vekstkraft også i 2012

07. april 2014

Utviklingen i Telemark i 2012 følger mønsteret fra tidligere år, med stagnasjon i...

Les mer

Les artikkelen: NæringsNM 2013 : Rogaland fortsatt best. Telemark opp èn plass.

NæringsNM 2013 : Rogaland fortsatt best. Telemark opp èn plass.

28. februar 2014

Rogaland har den beste næringsutviklingen av fylkene. Telemark har rykket opp en...

Les mer

Om utdanningsstatistikk

Sidene er under revisjon

Direktevalg