Telemarksbarometeret logo

Vegtrafikkulykker

Her presenteres foreløpige ulykkestall for vegene i Telemark hver måned.

 Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Direktevalg