Telemarksbarometeret logo

Spordybde på fylkesvegene

Viser resultater hentet fra Nasjonal vegdatabank.

Slik forstår du spordybde

Dekketilstanden til en veg angis med en verdi for Jevnhet og en verdi for Spordybde. Jevnhetsverdien er en tall ihht International Roughness Index (IRI) som sier noe om ujevnheter i vegens lengderetning, mens spordybde er et tall i mm som sier noe om dybden på hjulsporene.

Statens vegvesen har kategorisert verdiene for spordybde i følgende klasser:

Tilstandsklasse       Spordybde i mm
Svært god 0 - 6 mm
God 7 - 11 mm
Middels 12 - 17 mm
Dårlig 18 - 24 mm
Svært dårlig større enn 25 mm
Direktevalg