Telemarksbarometeret logo

Jevnhet

Viser resultater hentet fra Nasjonal vegdatabank.

Slik forstår du jevnhet

Dekketilstanden til en veg angis med en verdi for Jevnhet og en verdi for Spordybde. Jevnhetsverdien er en tall ihht International Roughness Index (IRI) som sier noe om ujevnheter i vegens lengderetning, mens spordybde er et tall i mm som sier noe om dybden på hjulsporene.

Statens vegvesen har kategorisert verdiene for jevnhet i følgende klasser:

Tilstandsklasse       Jevnhetsindeks (IRI)
Svært god 0,0 - 0,9
God 1,0 - 2,1
Middels 2,2 - 3,0
Dårlig 3,1 - 4,4
Svært dårlig større enn 4,5
Direktevalg