Telemarksbarometeret logo

Fylkesvegene blir bedre

Fylkesveg 32
Fylkesveg 32
FOTO: Dag Jenssen

De siste målingene av vegdekketilstanden på fylkesvegene viser en svak bedring i jevnhet og spordybde.

Statens vegvesen har i løpet av 2013 målt over 90 prosent av fylkesvegene med fast dekke. Resultatene fra disse målingene viser en jevnhet på 5.4, som er på samme nivå som i fjor. Den målte spordybden på fylkesvegene er 16.4 mm. Dette er en bedring fra 2012, og fortsetter en god utvikling i denne parameteren helt tilbake fra 2010 da spordybden ble målt til 16.9 mm.

Fylkesvegene i Telemark er kategorisert etter hvor viktige vegene er, fylkeskommunen følger vedtatt strategi i fylkesvegplanen, noe som betyr at de viktigste vegene blir prioritert først. Resultatene viser også at det er på de strategisk viktige og viktige vegene at vegdekketilstanden er best.

I 2012 bevilget fylkestinget 100 millioner ekstra som i all hovedsak gikk til å bedre de øvrige fylkesvegene. Mye av dette arbeidet ble gjennomført i 2013, og effekten vil vi først se på tallene for 2014.

Hvordan måles vegdekketilstanden?

Jevnheten til en veg sier noe om tilstanden i lengderetningen, mens spordybde sier noe om tilstand på tvers.

Disse målingene tas oppå vegdekket og sier derfor ingenting om tilstanden under.

Les mer om jevnhet her

Les mer om Spordybde her

Direktevalg