Telemarksbarometeret logo

Sykling - månedsdøgntrafikk

Om sykkelstatistikken

Grafene viser sykkeltrafikken som gjennomsnittlig antall syklende per døgn over en periode på en måned.

Direktevalg