Telemarksbarometeret logo

Stor passasjervekst i Grenland

Ventende busspassasjer
FOTO: Dag Jenssen

Bussløftet i Grenland gir resultater. Bussene i Grenland hadde hele 10% flere passasjerer i 2014 enn i 2013.

I januar 2014 ble det store bussløftet i Grenland igangsatt, finansiert av belønningsmidler fra staten (se faktaboks til høyre).

Allerede den første måneden med bussløftet økte antall passasjerer med 10%, og når tallene for hele 2014 nå er klare ser vi at antall passasjerer har holdt seg høyt hele året. Enkelte måneder var det en økning over 20% på noen ruter sammenlignet med sammen periode året før. Det var metro- og pendelbussene som hadde den største veksten med hele 12% økning fra 2013. Samlet for alle bussene i Grenland var det en passasjerøkning på 10% i 2014.

Passasjerene blir registrert i det elektroniske billettsystemet hver gang man kjøper en billett eller bruker et reisekort. Det var totalt 3.347.069 passasjerer som reiste med metro- eller pendelbussene i 2014. Flest passasjerer reiste med metrobussene. M1 fraktet totalet 1.181.867 passasjerer, mens M3 og M2 fraktet henholdsvis 906.220 og 770.922 passasjerer i løpet av 2014. Av pendelrutene var det P4 og P5 som fraktet flest passasjerer med henholdsvis 121.667 og 120.120 passasjerer.

Bussløftet i Grenland

Bussløftet er finansiert av belønningsmidler fra staten. Formålet med den statlige ordningen er å stimulere til bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byene.

Noen av tiltakene man har satset på i Grenland er lavere takster på periodekort, hyppigere avganger på metro- og pendelruter, opprustning av universelt utformede holdeplasser og installering av sanntidstavler på ulike knutepunkt og holdeplasser.

Markedskampanjer for å få flere til å reise med buss har også vært en del av satsinga.

Direktevalg