Telemarksbarometeret logo

Svake tall for reiselivet


FOTO: Colourbox

En svak utvikling i tallet på overnattinger i Telemark i årets første måneder ble ikke «reddet» av gode sommermåneder. Telemark hadde størst nedgang av alle fylker i antall hotellovernattinger i juli sammenliknet med året før.

Tallet på kommersielle overnattinger i Telemark i perioden januar-juli i år viser en nedgang på 4.8 prosent sammenliknet med samme periode i 2016. Det plasserer Telemark som nr. 14 av 19 fylker. For landet som helhet var det en nedgang på 0.8 prosent. Telemark hadde i perioden en nedgang i hotellovernattinger på 8.3 prosent. For landet som helhet var det en økning i hotellovernattinger på 1.8 prosent. For campingplasser og hyttegrender var det en nedgang på 2.5 prosent. For landet var det en nedgang på 5.6 prosent. Av fylkene hadde Finnmark og Sogn og Fjordane størst økning i tallet på kommersielle overnattinger i perioden med henholdsvis 9.1 prosent og 6.6 prosent.
For juni og juli var endringen i prosent slik, sammenliknet med 2016:

  Juni Juni Juli Juli
  Telemark Landet Telemark Landet
Hotellovernattinger -6.2 1.6 -11.1 -0.1
Campingplasser og hyttegrender -9.3 -4.2 5.1 0.3
Samlet kommersielle overnattinger -8.2 -0.7 0.8 0.1

Kilde: statistikknett.no

Direktevalg