Telemarksbarometeret logo

Svake tall for reiselivet


FOTO: Colourbox

Telemark hadde i perioden januar-april i år en nedgang i samlede kommersielle overnattinger på 6.6 prosent. Markedsandelen gikk ned fra 2.8 til 2.6.

Størst nedgang var det i antall hotellovernattinger med 8.1 prosent. Det ga Telemark størst prosentvis nedgang av alle fylker i perioden. For campingplasser og hyttegrender var nedgangen på 4 prosent.

På landsbasis var det i perioden en nedgang i samlede kommersielle overnattinger på 2.3 prosent. Finnmark, Troms og Vest-Agder hadde størst økning i samme periode, alle med 6.2 prosent.

Kilde: statistikknett.no / SSB   

Reiseliv2016
Direktevalg