Telemarksbarometeret logo

Svake tall for reiselivet


FOTO: Colourbox

Mens overnattingstallene for juli ga rekord på landsbasis, var tallene for Telemark svakest av alle fylkene.

For samlede kommersielle overnattinger var det på landsbasis en økning på 10 prosent sammenlignet med juli 2015. Hotellovernattinger økte med 8 prosent, camping med 13 prosent og hytter med 10 prosent.  Telemark hadde en samlet økning på 0.3 prosent. Hotellovernattinger økte med 4 prosent, mens camping og hytter samlet hadde en nedgang på 1 prosent.

Tallene for juni måned var tilsvarende svake. Samlede kommersielle overnattinger i Telemark gikk ned med 6.9 prosent sammenlignet med juni 2015. Også i juni var nedgangen størst i Telemark.

Mai måned ga imidlertid en opptur for Telemark. Med en samlet økning på 9.2 prosent hadde Telemark størst økning av alle fylkene. Antall overnattinger i mai utgjør imidlertid om lag halvparten av antall overnattinger i juni og under halvparten av antall overnattinger i juni.

Kilde :  SSB/statistikknett.no

Direktevalg