Telemarksbarometeret logo

Nedgang i antall overnattinger


FOTO: Colourbox

Vintersesongen fra januar-april 2016 ga en nedgang i antall kommersielle overnattinger i Telemark sammenlignet med 2015 på 1.9 prosent. For hotellovernattinger har det vært en svak økning på 0.1 prosent, mens det for campingplasser og hyttegrender har vært en nedgang på 5.3 prosent. 

Det norske markedet utgjorde 72.7 prosent av samlede overnattinger, mens utenlandsmarkedene utgjort 27.3 prosent. Det norske markedet var stabilt fra året før, mens nedgangen kom på utenlandsmarkedene. Danmark, som største utenlandsmarked, hadde en nedgang på 16,7 prosent. Russland er det utenlandsmarkedet som har hatt størst relativ økning i perioden og var det femte største utenlandsmarkedet etter Danmark, Sverige, Storbritannia og Tyskland.

For hele landet var det en økning på 3.3 prosent. Troms hadde størst økning med 17.7 prosent. 6 fylker hadde nedgang. Størst nedgang hadde Rogaland med 8.1 prosent.

Kilde : statistikknett.no

Direktevalg