Telemarksbarometeret logo

Moderat vekst i reiselivet i 2015


FOTO: Colourbox

Mens Telemark var ett av tre fylker som hadde størst økning i antall overnattinger i 2014, var utviklingen i 2015 mer moderat og svakere enn landsgjennomsnittet.

Sammenlignet med 2014 hadde Telemark en økning i antall hotellovernattinger i 2015 på 5.8 prosent. For landet som helhet var økningen på 6 prosent. Markedsandelen er uendret på 2.3 prosent.
For camping og hyttegrender hadde Telemark en økning i antall overnattinger på 0.8 prosent. For landet som helhet var økningen på 1.2 prosent. Markedsandelen gikk ned fra 6.5 til 6.4 prosent.
For kommersielle overnattinger samlet sett hadde Telemark en økning fra 2014 til 2015 på 2.9 prosent. For landet som helhet var den samlede økningen på 4.4 prosent. Den samlede markedsandelen gikk ned fra 3.7 til 3.6.

Figuren under viser prosentvis endring i samlede overnattinger fra 2014 til 2015 fordelt på fylkene :

reiseliv2015

Kilde : statistikknett.no

Direktevalg