Telemarksbarometeret logo

Positiv utvikling i reiselivet i 2014


FOTO: Colourbox

Telemark er ett av tre fylker med størst økning i antall overnattinger i 2014.

Utviklingen fra 2013 til 2014 viser at antall hotellovernattinger gikk ned i Telemark med 0.5 prosent. For landet som helhet var det økning på 3.4 prosent. Telemark sin markedsandel gikk ned fra 2.4 prosent i 2013 til 2.3 prosent i 2014.
For camping og hyttegrender hadde Telemark en økning i antall overnattinger på 23 prosent. For landet som helhet var økningen på 4.3 prosent. Telemark økte sin markedsandel fra 5.5 prosent i 2013 til 6.5 prosent i 2014.
For kommersielle overnattinger samlet sett hadde Telemark en økning fra 2013 til 2014 på 11.8 prosent. For landet som helhet var den samlede økningen på 3.7 prosent. Bare Troms og Vestfold hadde større prosentvis økning enn Telemark. Telemark har økt sin samlede markedsandel fra 3.4 prosent i 2013 til 3.7 prosent i 2014.

Overnattinger 2014

Figur : Prosentvis endring i antall kommersielle overnattinger 2013/2014.

Kilde : statistikknett.no

Direktevalg