Telemarksbarometeret logo

Flere hotellovernattinger


FOTO: Colourbox

Tallet på overnattinger i Telemark viser små endringer for perioden januar-mai sammenlignet med tilsvarende periode i 2014. Samlet for perioden var det en nedgang på 0.2 prosent.

Antall hotellovernattinger viser en økning på 2.5 prosent, mens antall overnattinger innen camping/hyttegrender viser en nedgang på 3.9 prosent. For hotellovernattinger er det kurs/konferanse og yrkestrafikken som har økt, mens ferie/fritidstrafikken har en svak nedgang. Av alle overnattinger er det bobil som viser størst økning med 14.4 prosent, men antall slike overnattinger er lite samlet sett (7000 av i alt 289000).

Danmark er største utenlandsmarked med 60 prosent. Samlet utgjør utenlandsmarkedene 25 prosent av alle overnattinger i Telemark.

For landet var det en økning i antall overnattinger på 4.6 prosent i perioden januar-mai. Hotell-overnattinger økte med 4.7 prosent og camping/hyttegrender med 4.2 prosent. Regioner (fylker) med størst positiv prosentvis endring i perioden var Nord-Trøndelag, Finnmark og Oppland. Størst prosentvis nedgang hadde Vest-Agder og Møre og Romsdal.

Kilde : SSB/statistikknett.no

Direktevalg