Telemarksbarometeret logo

Svak nedgang i antall overnattinger, bedre enn på landsbasis.


FOTO: Colourbox

I perioden januar – april har Telemark hatt en samlet nedgang i kommersielle overnattinger på 1.1 prosent i forhold til samme periode i 2013. På landsbasis var det en nedgang på 3.6 prosent.

Telemark har hatt en nedgang i antall hotellovernattinger i perioden januar-april på 3.6 prosent i forhold til samme periode i 2013. Innenlandsmarkedet har gått ned med 6.1 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 10.2 prosent. Nederland er det markedet som står for den største relative økningen. På landsbasis var det i tilsvarende perioden en nedgang på 0.9 prosent. Innenlandsmarkedet har gått ned med 1.7 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 2.1 prosent.

For camping/hyttegrender har Telemark hatt en økning på 3.4 prosent i forhold til samme periode i 2013. Innenlandsmarkedet har økt med 0.6 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 7.5 prosent. På landsbasis var det i tilsvarende periode en nedgang på 12.1 prosent. Innenlandsmarkedet har hatt en nedgang på 12.4 prosent, mens utenlandsmarkedet har hatt en nedgang på 11.5 prosent.

For det samlede kommersielle overnattingsmarkedet har Telemark hatt en nedgang på 1.1 prosent i forhold til samme periode i 2013. Innenlandsmarkedet har gått ned med 4.2 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 8.6 prosent. På landsbasis har det vært en samlet nedgang på 3.6 prosent. Innenlandsmarkedet har gått ned 4.1 prosent, mens utenlandsmarkedet har gått ned med 2 prosent.  

Kilde : statistikknett.no

Direktevalg