Telemarksbarometeret logo

Samlet nedgang i reiselivet i 2013, men markedsandeler vunnet innenlands.


FOTO: Colourbox

Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet i Telemark har i perioden januar-desember 2013 gått ned med 1 prosent i forhold til samme periode i 2012. For landet under ett er nedgangen 2 prosent.

Hotellene i Telemark har hatt 471 tusen overnattinger og losjiinntekter på 230 mill.kr i januar-desember 2013. Trafikkvolumet har gått ned med 12 prosent i forhold til samme periode 2012, og losjiinntekten er ned 6,4 prosent. Innenlandsmarkedet har gått ned med 7 prosent, mens trafikken fra utlandet er ned hele 34 prosent. I forhold til resten av landet har Telemark tapt andeler både innenlands og utenlands.

Campingplassene, hyttegrendene og vandrerhjemmene i Telemark har hatt til sammen 520 tusen overnattinger i januar-desember 2013. Det er opp 11,5 prosent i forhold til samme periode 2012. Innenlandsmarkedet er opp 13,1 prosent, mens utlandet er opp 4,9 prosent. Fylket har vunnet markedsandeler i forhold til resten av landet.

Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet i Telemark har gitt 990 tusen overnattinger i januar-desember 2013. Det er ned 1 prosent i forhold til samme periode i 2012. Innenlandsmarkedet har gått opp 2,3 prosent, mens utenlandsmarkedet er ned 15 prosent. I forhold til resten av landet har fylket vunnet markedsandeler innenlands, men tapt utenlands.

Utviklingen påvirkes av endringer i statistikkgrunnlaget,  spesielt for campingplasser og hyttegrender.

Kilde : statistikknett.no

Direktevalg