Telemarksbarometeret logo

God utvikling i reiselivet


FOTO: Colourbox

I perioden januar – juli har Telemark hatt en samlet økning i kommersielle overnattinger på 12.7 prosent i forhold til samme periode i 2013. På landsbasis var økningen 2.3 prosent.

Telemark har hatt en nedgang i antall hotellovernattinger i perioden januar-juli på 1.3 prosent i forhold til samme periode i 2013. Innenlandsmarkedet har gått ned med 2.6 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 6.1 prosent. På landsbasis var det i tilsvarende perioden en økning på 2.5 prosent.

For camping/hyttegrender har Telemark hatt en økning på 23.9 prosent i forhold til samme periode i 2013. Innenlandsmarkedet har økt med 27.3 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 9.5 prosent. På landsbasis var det i tilsvarende periode en nedgang på 12.1 prosent.

For det samlede kommersielle overnattingsmarkedet har Telemark hatt en økning på 12.7 prosent i forhold til samme periode i 2013. Innenlandsmarkedet har økt med 13.7 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 8.2 prosent. På landsbasis har det vært en samlet økning på 2.3 prosent.

Kilde : statistikknett.no

Direktevalg