Telemarksbarometeret logo

Fortsatt god utvikling i reiselivet


FOTO: Colourbox

I perioden januar – oktober har Telemark hatt en samlet økning i kommersielle overnattinger på 12.3 prosent i forhold til samme periode i 2013. På landsbasis var økningen 3.7 prosent.

Telemark har hatt en nedgang i antall hotellovernattinger i perioden januar-juli på 0.6 prosent i forhold til samme periode i 2013. Innenlandsmarkedet har gått ned med 0.9 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 1.2 prosent. På landsbasis var det i tilsvarende perioden en økning på 3.4 prosent.
For camping/hyttegrender har Telemark hatt en økning på 23.2 prosent i forhold til samme periode i 2013. Innenlandsmarkedet har økt med 25.0 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 15.6 prosent. På landsbasis var det i tilsvarende periode en økning på 4.2 prosent.
For det samlede kommersielle overnattingsmarkedet har Telemark hatt en økning på 12.3 prosent i forhold til samme periode i 2013. Innenlandsmarkedet har økt med 12.8 prosent, mens utenlandsmarkedet har økt med 9.9 prosent. På landsbasis har det vært en samlet økning på 3.7 prosent.
Kilde : statistikknett.no

Direktevalg