Telemarksbarometeret logo

Reiseliv

Les artikkelen: Svake tall for reiselivet

Svake tall for reiselivet

13. september 2017

En svak utvikling i tallet på overnattinger i Telemark i årets første måneder ble...

Les mer

Les artikkelen: Svake tall for reiselivet

Svake tall for reiselivet

15. juni 2017

Telemark hadde i perioden januar-april i år en nedgang i samlede kommersielle ove...

Les mer

Les artikkelen: Svake tall for reiselivet

Svake tall for reiselivet

26. september 2016

Mens overnattingstallene for juli ga rekord på landsbasis, var tallene for Telema...

Les mer

Les artikkelen: Nedgang i antall overnattinger

Nedgang i antall overnattinger

27. juli 2016

Vintersesongen fra januar-april 2016 ga en nedgang i antall kommersielle overnatt...

Les mer

Les artikkelen: Moderat vekst i reiselivet i 2015

Moderat vekst i reiselivet i 2015

08. februar 2016

Mens Telemark var ett av tre fylker som hadde størst økning i antall overnattinge...

Les mer

Les artikkelen: Vekst i reiselivet

Vekst i reiselivet

11. september 2015

I juli var det samlet sett 25383 flere overnattinger i Telemark sammenlignet med...

Les mer

Les artikkelen: Flere hotellovernattinger

Flere hotellovernattinger

28. juli 2015

Tallet på overnattinger i Telemark viser små endringer for perioden januar-mai sa...

Les mer

Les artikkelen: Positiv utvikling i reiselivet i 2014

Positiv utvikling i reiselivet i 2014

08. april 2015

Telemark er ett av tre fylker med størst økning i antall overnattinger i 2014.

Les mer

Les artikkelen: Fortsatt god utvikling i reiselivet

Fortsatt god utvikling i reiselivet

08. desember 2014

I perioden januar – oktober har Telemark hatt en samlet økning i kommersielle ove...

Les mer

Les artikkelen: God utvikling i reiselivet

God utvikling i reiselivet

09. september 2014

I perioden januar – juli har Telemark hatt en samlet økning i kommersielle overna...

Les mer

Les artikkelen: Svak nedgang i antall overnattinger, bedre enn på landsbasis.

Svak nedgang i antall overnattinger, bedre enn på landsbasis.

30. juni 2014

I perioden januar – april har Telemark hatt en samlet nedgang i kommersielle over...

Les mer

Les artikkelen: Samlet nedgang i reiselivet i 2013, men markedsandeler vunnet innenlands.

Samlet nedgang i reiselivet i 2013, men markedsandeler vunnet innenlands.

03. februar 2014

Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet i Telemark har i perioden januar-de...

Les mer

Abonnèr på nyhetene

Abonnèr på nyhetene ved å bruke RSS-ikonet på den blå temalinjen.

Statistikk

Reiselivsstatistikk : www.statistikknett.no

Om reiselivsstatistikk

Telemark fylkeskommune er sammen med andre fylkeskommuner og regionale reiselivsorganisasjoner medfinansiør av nettstedet www.statistikknett.no

Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen. Her finner du blant annet:

  • Markedsinformasjon for hoteller, campingplasser og hytter
  • Nøkkeltall om hotellenes losjiøkonomi
  • Figurer med utvikling, framskrivninger og rangeringer for din region
  • Indikatorer på reiselivets regionale betydning
  • Hytteturismens betydning
  • Økonomi og sysselsetting for hotell og restaurantnæringen
  • Internasjonale perspektiver og sammenlikninger
     

Du kan veksle mellom landsdeler, fylker, regioner og kommuner som regionalt nivå.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå og fra annen offisiell statistikk.

Overnattingsstatistikken publiseres hver måned - om lag en måned etter utløpet av statistikkmåneden. 
Dvs overnattingsstatistikken for januar publiseres i månedsskiftet febuar/mars osv. 

Kontakt

Nærmere opplysninger om reiselivsstatistikk :

Magne Reiersen

magne.reiersen@t-fk.no

35917274 /90128888

 

Direktevalg