Telemarksbarometeret logo

Om Telemarksbarometeret


FOTO: Colourbox
Telemarksbarometeret er utviklet og eiet av Telemark fylkeskommune.

                                                              

Telemarksbarometeret skal gjøre offentlig statistikk lettere tilgjengelig, og være et oppslagsverk om utviklingen i Telemark. Norsk offentlig statistikk er spredt på mange ulike kilder. Telemarksbarometeret samler statistikk fra en rekke ulike kilder, bl.a. Statistisk sentralbyrå, Utdanningsdirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk Vegdatabank.

Telemarksbarometeret skal være et bidrag til å identifisere utfordringene i fylket og gi bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger. 

Telemarksbarometeret har flere målgrupper. Offentlige aktører har behov for et godt faktagrunnlag og dokumentasjon om utviklingen på sine ansvarsområder. Det samme har organisasjoner og andre regionale aktører. For å sikre god nytteverdi av Telemarksbarometeret er det lagt inn et brukergrensesnitt som gjør at brukerne på de fleste samfunnsområdene kan endre og tilpasse tabeller til eget formål (se brukerveiledning).

Offentlig statistikk oppdateres med ulike intervaller. De enkelte fagredaktører følger dette og sørger for at Telemarksbarometeret til enhver tid har oppdaterte tall.

            

Ta kontakt

Har du gode tips til å forbedre Telemarksbarometeret?

Fant du feil ?  Meld fra.  

E-post: telemarksbarometeret@t-fk.no

Kontaktpersoner og adresser finner du under de ulike statistikkområdene.

Direktevalg