Telemarksbarometeret logo

Virksomheter

Om virksomheter

Fra og med 2014 er begrepet "bedrift" endret til "virksomhet". Virksomhet er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe (Standard for næringsgrupperinger). Statistikken viser antall enheter per inngangen til hvert år. Statistikken omfatter alle næringer og alle bedrifter i Fastlands-Norge.

Oppdateringer

Tallene for virksomheter er sist oppdatert januar 2017.

Neste oppdatering er januar 2018.

Direktevalg