Telemarksbarometeret logo

0834 Vinje kommune

Vinje kommune

Nøkkeltall

Areal (km2) 3105.89            
  2012   2013   2014 2015 2016
Folketall 3700   3721   3723 3689 3727
Fødselsoverskudd -8   2   1 7  
Nettoinnflytting 29   0   -35 31  
Folketilvekst 21   2   -34 38  
               
               
               
Direktevalg