Telemarksbarometeret logo

0834 Vinje kommune

Vinje kommune

Nøkkeltall

Areal (km2)   3105.89          
    2013   2014 2015 2016 2017
Folketall   3721   3723 3689 3727 3726
Fødselsoverskudd   2   1 7 -4  
Nettoinnflytting   0   -35 31 4  
Folketilvekst   2   -34 38 -1  
               
               
               
Direktevalg