Telemarksbarometeret logo

0833 Tokke kommune

Tokke kommune

Nøkkeltall

Areal (km2)   984.48          
    2013   2014 2015 2016 2017
Folketall   2284   2257 2252 2246 2228
Fødselsoverskudd   -22   -15 -11 -16  
Nettoinnflytting   -5   10 5 -3  
Folketilvekst   -27   -5 -6 -18  
               
               
               
Direktevalg