Telemarksbarometeret logo

0833 Tokke kommune

Tokke kommune

Nøkkeltall

Areal (km2) 984.48            
  2012   2013   2014 2015 2016
Folketall 2287   2284   2257 2252 2246
Fødselsoverskudd -17   -22   -15 -11  
Nettoinnflytting 14   -5   10 5  
Folketilvekst -3   -27   -5 -6  
               
               
               
Direktevalg