Telemarksbarometeret logo

0830 Nissedal kommune

Nidssedal kommune

Nøkkeltall

Areal (km2) 905.18            
  2012   2013   2014 2015 2016
Folketall 1430   1430   1451 1439 1443
Fødselsoverskudd 2   4   0 -4  
Nettoinnflytting -2   17   -12 8  
Folketilvekst 0   21   -12 4  
               
               
               
Direktevalg