Telemarksbarometeret logo

0830 Nissedal kommune

Nidssedal kommune

Nøkkeltall

Areal (km2)   905.18          
    2013   2014 2015 2016 2017
Folketall   1430   1451 1439 1443 1476
Fødselsoverskudd   4   0 -4 10  
Nettoinnflytting   17   -12 8 22  
Folketilvekst   21   -12 4 33  
               
               
               
Direktevalg