Telemarksbarometeret logo

0828 Seljord kommune

Seljord kommune

Nøkkeltall

Areal (km2) 715.23            
  2012   2013   2014 2015 2016
Folketall 2959   2945   2989 3002 2991
Fødselsoverskudd -5   -5   -15 -4  
Nettoinnflytting -9   47   28 -7  
Folketilvekst -14   44   13 -11  
               
               
               
Direktevalg