Telemarksbarometeret logo

0828 Seljord kommune

Seljord kommune

Nøkkeltall

Areal (km2)   715.23          
    2013   2014 2015 2016 2017
Folketall   2945   2989 3002 2991 2979
Fødselsoverskudd   -5   -15 -4 -14  
Nettoinnflytting   47   28 -7 2  
Folketilvekst   44   13 -11 -12  
               
               
               
Direktevalg