Telemarksbarometeret logo

0821 Bø kommune

Bo kommune

Nøkkeltall

Areal (km2) 263.11            
  2012   2013   2014 2015 2016
Folketall 5766   5791   5834 5977 6101
Fødselsoverskudd 14   15   24 11  
Nettoinnflytting 10   28   119 113  
Folketilvekst 25   43   143 124  
               
               
               
Direktevalg