Telemarksbarometeret logo

0821 Bø kommune

Bo kommune

Nøkkeltall

Areal (km2)   263.11          
    2013   2014 2015 2016 2017
Folketall   5791   5834 5977 6101 6262
Fødselsoverskudd   15   24 11 14  
Nettoinnflytting   28   119 113 146  
Folketilvekst   43   143 124 161  
               
               
               
Direktevalg