Telemarksbarometeret logo

Folketall - grunnkrets

Kilde: SSB, Tabell 04317

Direktevalg