Telemarksbarometeret logo

0815 Kragerø kommune

Kragero kommune

Nøkkeltall

Areal (km2) 305.38            
  2012   2013   2014 2015 2016
Folketall 10710   10700   10621 10636 10607
Fødselsoverskudd -50   -38   -4 -20  
Nettoinnflytting 43   -44   17 -12  
Folketilvekst -10   -79   15 -29  
               
               
               
Direktevalg