Telemarksbarometeret logo

0815 Kragerø kommune

Kragero kommune

Nøkkeltall

Areal (km2)   305.38          
    2013   2014 2015 2016 2017
Folketall   10700   10621 10636 10607 10586
Fødselsoverskudd   -38   -4 -20 -25  
Nettoinnflytting   -44   17 -12 2  
Folketilvekst   -79   15 -29 -21  
               
               
               
Direktevalg