Telemarksbarometeret logo

0814 Bamble kommune

Bamble kommune

Nøkkeltall

Areal (km2)   304.03          
    2013   2014 2015 2016 2017
Folketall   14129   14193 14140 14088 14138
Fødselsoverskudd   17   11 -3 12  
Nettoinnflytting   47   -64 -48 37  
Folketilvekst   64   -53 -52 50  
               
               
               
Direktevalg