Telemarksbarometeret logo

0814 Bamble kommune

Bamble kommune

Nøkkeltall

Areal (km2) 304.03            
  2012   2013   2014 2015 2016
Folketall 14106   14129   14193 14140 14088
Fødselsoverskudd -4   17   11 -3  
Nettoinnflytting 22   47   -64 -48  
Folketilvekst 23   64   -53 -52  
               
               
               
Direktevalg