Telemarksbarometeret logo

0807 Notodden kommune

Notodden kommune

Nøkkeltall

Areal (km2)   918.91          
    2013   2014 2015 2016 2017
Folketall   12497   12609 12599 12717 12757
Fødselsoverskudd   -7   -63 -35 3  
Nettoinnflytting   124   53 153 35  
Folketilvekst   112   -10 118 40  
               
               
               
Direktevalg