Telemarksbarometeret logo

Folketall - alder - endring/tilvekst

Kilde: SSB, Tabell 07459 og Tabell  06913

Direktevalg