Telemarksbarometeret logo

0805 Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune

Nøkkeltall

Areal (km2)   164.6          
    2012 2013 2014 2015 2016 2017
Folketall   35219 35392 35516 35755 35955 36198
Fødselsoverskudd   -9 -13 11 6 21  
Netto innflytting   186 144 229 186 223  
Folketilvekst   173 124 239 200 243  
Direktevalg