Telemarksbarometeret logo

0805 Porsgrunn kommune

Porsgrunn kommune

Nøkkeltall

Areal (km2) 164.6        
  2012 2013 2014 2015 2016
Folketall 35219 35392 35516 35755 35955
Fødselsoverskudd -9 -13 11 6  
Netto innflytting 186 144 229 186  
Folketilvekst 173 124 239 200  
Direktevalg