Telemarksbarometeret logo

Endringer i Telemarksbarometeret


FOTO: Colourbox

Fylkeskommunen har under implementering et nytt styringsverktøy som innebærer at Telemarksbarometeret vil fases ut i sin nåværende form. Etter 1.april vil tabeller som er basert på innlastet statistikk fra eksterne kilder ikke lenger være tilgjengelige. Vi tar likevel sikte på å opprettholde nettsiden og formidle nyheter om statistikk og analyser som nå. Nye løsninger for formidling av statistikk vil vi komme tilbake til utover høsten 2018.
Dersom dere har spørsmål eller behov for bistand til å finne fram til ønsket statistikk, er det bare å ta kontakt. Vi vi være behjelpelige så langt vi kan.    

Direktevalg